4 styczeń

PLAN zajęć podczas Ogólnopolskiego szkolenia kumite – Hala Sportowa, ulica Złotnicza 12 w Jeleniej Górze:
SOBOTA, 07.01.2024r.
12.00–12.45 Rejestracja uczestników w Hali przy ulicy Złotniczej 12.
12.45–13.00 Otwarcie Seminarium Hanshi Jan Dyduch 9 dan.
13.00–14.30 I TRENING: Kombinacje i ćwiczenia z użyciem m.in. mae geri i hiza geri jodan, zastosowanie ich w walce sportowej, wprowadzenie do nowych przepisów sportowych, sparingi zadaniowe. Przypomnienie „Zanshin”, jako elementu wykończenia w walce, duża hala (Shihan Rafał Majda 6 dan).
14.30–15.45 II TRENING: Cd. pierwszego treningu z rozwinięciem o tzw. „zmyłki”, stosowane w kumite + ćwiczenia z wykorzystaniem „tajskich tarcz”, jako uzupełnienie i urozmaicenie elementów treningu kontaktowego karate. Należy zabrać własne tarcze, kpl. 2 sztuki na parę, duża hala (Shihan Rafał Majda)
15.45–16.45 Przerwa na posiłek – lunch box + woda 0,5l wliczone w cenę szkolenia.
16.45-18.00 III TRENING: wprowadzenie, omówienie, przykłady oraz przećwiczenie wybranych ćwiczeń motorycznych, ukierunkowanych na przygotowanie zawodnika do walki sportowej z zastosowaniem ciężaru własnego ciała i/lub z użyciem gum oporowych. Należy zabrać ze sobą gumy oporowe (zdjęcia w załączniku), min. 1 sztuka na parę, duża hala (Sensei Tomasz Mrowiec 4 dan).
18.15–19.45 Wykład dla uczestników Kursu Instruktora Sportu OYAMA PFK, Sala konferencyjna, I p. lub sala boczna z parkietem (Hanshi Jan Dyduch).
18.15–19.45 Kurs sędziowski w Kumite dla sędziów maty i bocznych, obowiązuje strój sędziowski, duża hala (Shihan Paweł Pajdak 7 dan).
NIEDZIELA, 07.01.2024r.
09.15-10.30 Kurs Instruktora Sportu OYAMA PFK, ćwiczenia praktyczne (w kimonach), sala boczna z parkietem (Hanshi Jan Dyduch).
9.15–10.30 Kurs sędziowski w Kumite (doskonalenie dla zaawansowanych arbitrów oraz warsztaty dla początkujących). Dotyczy sędziów maty i sędziów bocznych oraz kandydatów na sędziego maty. Obowiązuje strój sędziowski, główna hala (Shihan Paweł Pajdak).
10.45–11.45 I TRENING: Trening elementów walki z wykorzystaniem poznanych rozwiązań taktycznych, obowiązkowe osobiste ochraniacze i opcjonalnie kask z kratką, duża hala (Shihan Rafał Majda).
11.45–13.15 II TRENING: Kontynuacja ćwiczeń motorycznych ukierunkowanych na przygotowanie zawodnika do walki sportowej z zastosowaniem ciężaru własnego ciała i/lub z użyciem gum oporowych poszerzone o ćwiczenia kształtowania szybkości reakcji z piłeczką tenisową. Należy zabrać ze sobą piłeczkę tenisową, min. 1 sztuka na parę, duża hala (Sensei Tomasz Mrowiec).
13.15–13.30 Podsumowanie i zakończenie Seminarium (Hanshi Jan Dyduch).
UWAGA:
• Prosimy o zabranie ze sobą:
– karate-gi,
– strój sędziowski (koszula, krawat, spodnie + gwizdek),
– przybory do pisania,
– gumy oporowe (power bandy, zdjęcie/a w załączniku, min. 1 guma na parę, min. 1 guma na parę, siła oporu zależy od koloru gumy – na potrzeby szkolenia należy wybrać lżejszą lub
średnią o oporach odpowiednio ok. 6-10 kg i 8-15 kg)
– 1 piłeczka tenisowa na parę,
– tarcze małe (tajskie) na przedramiona– 1kpl (2 sztuki) na 2 osoby,
– ochraniacze na nogi i ręce, szczęki oraz kask z kratką (opcjonalnie).
• Opłata za udział w Seminarium z wliczonym obiadem (1 x 30 zł.) wynosi 230 zł/osoba (bez noclegu i innych kosztów wyżywienia).
• Opłata uczestnika Kursu Instruktora Sportu OYAMA PFK wynosi 130 zł. za udział w Seminarium + obiad (bez noclegu i innych kosztów wyżywienia).
• Płatne do dnia 28.12.2023 wyłącznie na konto Jeleniogórskiego Klubu OYAMA: ING nr 47 1050 1751 1000 0022 9101 2751, z dopiskiem: „Seminarium w Jeleniej Górze”.
– Zgłoszenie udziału grupowe lub indywidualne należy obowiązkowo wysłać drogą elektroniczną na adres do dnia 28.12.2023r.
• Organizatorem i gospodarzem Seminarium jest Jeleniogórski Klub OYAMA na czele z Shihan Rafałem Majdą 6 dan, tel. 602 186 770
• Uczestnicy Seminarium pokrywają we własnym zakresie koszty: noclegów, wyżywienia i podróży do Jeleniej Góry.