Składki w sezonie 2019/2020' obowiązujące w JK OYAMA

Składki w sezonie 2019/2020' obowiązujące w JK OYAMA

opublikowano 2013-02-26 o godzinie 20:03

Składki w JK OYAMA obowiązujące w sezonie 2019/2020':Pierwsze zajęcia GRATIS!

Konto do wpłat składek: Jeleniogórski Klub OYAMA - ING BANK ŚLĄSKI nr 47 1050 1751 1000 0022 9101 2751

1. Jednorazowa składka roczna (tzw. wpisowe) dla wszystkich członków klubu wynosi 60 zł./sezon.

2. Wysokość składek w poszczególnych grupach/sekcjach:

- Dojo "Hufiec" (Centrum) = 95 zł./m-c
- SP 6 (Cieplice) = 95 zł./m-c
- SP 8 (Zabobrze) = 95 zł./m-c
- SP 10 (Centrum) = 95 zł./m-c
- GOK Mysłakowice = 95 zł./m-c
- Szklarska Poręba = 95 zł./m-c
- Lubomierz = 85 zł./m-c
- Piechowice = 70 zł./m-c (1 x w tyg.) lub 95 zł./m-c przy korzystaniu z drugiego treningu w sekcji SP 6
- Leśna/Smolnik = 70 zł./m-c (1 x w tyg.)

*Składki za m-c wrzesień kształtują się następująco:

- sekcje: Jelenia Góra - Dojo "Hufiec", SP 6, SP 8, SP 10: 70 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 130 zł.
- sekcja GOK Mysłakowice, Szklarska Poręba: 70 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 130 zł.
- sekcje: Piechowice, Leśna/Smolnik, Lubomierz: 50 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 110 zł.

*Od m-ca października do czerwca włącznie składki są stałe i wynoszą: 95 zł., 85 zł. lub 70 zł./m-c.

*Treningi 2 x i więcej w tygodniu = 95 zł. /m-c (obowiązują zniżki rodzinne) oraz 85 zł. sekcja Lubomierz.
*Treningi 1 x w tygodniu = 70 zł. /m-c (nie obowiązują zniżki rodzinne).
*Istnieje możliwość opłacenia składek za cały rok z góry = 1 m-c gratis.
*Płatności dokonujemy do 10 dnia każdego m-ca.
*W ramach jednej składki można brać udział w treningach wszystkich sekcji klubu.

3. We wrześniu b.r. składki m-na (częściowa) i roczna płatne są do 20 dnia m-ca.
W miesiącach maj i czerwiec b.r. składka płatna jest do 20 maja łącznie za te dwa m-ce.

4. Jak co roku obowiązują w Naszym klubie zniżki rodzinne, i tak:
- przy 2 osobach ćwiczących minus 10 zł. od każdej osoby
- przy 3 i więcej osobach z rodziny minus 15 zł. od każdej osoby

5. Treningi nie odbywają się w dni oznaczone jako "czerwone" w kalendarzu a także w czasie przerw świątecznych w szkołach. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły lub choroby instruktora - zajęcia te można odrobić biorąc udział w treningach innych sekcji/grup klubu.

6. Ferie zimowe i wakacje:
- w czasie trwania ferii zimowych treningi wszystkich sekcji i grup odbywają się według informacji podanej przez Zarząd Klubu.
- w przypadku prowadzenia zajęć, treningi poszczególnych grup/szkół są połączone i odbywają się dla wszystkich w wybrane dni w różnych szkołach/salach lub w centralnym Dojo (sali) "HUFIEC".
- w trakcie organizowanego przez klub Obozu Zimowego (zimowiska) "JKO i Przyjaciele" w pierwszym lub drugim tygodniu ferii treningi wszystkich grup odbywają się zgodnie z informacją podaną przez Zarząd Klubu.
- w trakcie wakacji treningi nie odbywają się - członkowie klubu wyjeżdżają na Letni Obóz "JKO i Przyjaciele", zakończenie zajęć jest związane z końcem roku szkolnego w szkołach i następuje w zależności od dostępności sal gimnastycznych w okolicach 20 czerwca.
- wznowienie zajęć po wakacjach od drugiego tygodnia września.

Uwaga!

- składka roczna, miesięczna lub inne - są zryczałtowane i stałe. To znaczy uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki w tym m.in. "zielone szkoły", ferie zimowe, rekolekcje, matury, inne nieobecności na zajęciach. Absencja treningowa uczestnika nie ma wpływu na jej wysokość.
- samowolne odliczanie składek nie jest honorowane, usprawiedliwione odliczenia są możliwe tylko po uprzednim skonsultowaniu tego z instruktorem.
- w przypadku nieobecności powyżej 1 m-ca zwolnienie z opłacenia składki następuje tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
- w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przez cały miesiąc składka za ten m-c wynosi 45 zł.
- w przypadku braku wpłaty składki instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia.
- składka płatna po terminie (po 10 dniu miesiąca) jest wyższa o 10 zł.

Z poważaniem

Prezes JKO - mgr Rafał Majda

• Sponsorzy i Partnerzy Klubu
• Miejsce na Twoją reklamę
zadzwoń
+48 602 186 770
i dowiedz się więcej.
Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska Józef Piłsudski
Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry można tylko podziwiać jej szczyt. Shigeru Oyama 10 dan