Składki w sezonie 2020/2021' obowiązujące w JK OYAMA

Składki w sezonie 2020/2021' obowiązujące w JK OYAMA

opublikowano 2013-02-26 o godzinie 20:03

Składki w JK OYAMA obowiązujące w sezonie 2020/2021':*Wysokość składek w poszczególnych grupach/sekcjach JKO jest jednakowa i stała:

- Jednorazowa składka roczna (tzw. wpisowe) dla wszystkich członków klubu wynosi 60 zł./os./sezon.

- Składki miesięczne we wszystkich sekcjach i grupach są takie same i wynoszą:
*Treningi 2 x i więcej w tygodniu = 110 zł. /m-c (obowiązują zniżki rodzinne) /tylko sekcja Leśna = 120 zł./m-c/
*Treningi 1 x w tygodniu = 80 zł. /m-c (nie obowiązują zniżki rodzinne).

*Istnieje możliwość opłacenia składek za cały rok z góry = 1 m-c gratis.
*Płatności dokonujemy do 10 dnia każdego m-ca.
*W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przez cały miesiąc składka za ten m-c wynosi 50 zł. (tzw. składka "podtrzymująca")
*W ramach składki klubowicz/ka może brać udział we wszystkich zajęciach programowych klubu.
*Składki są stałe i zryczałtowane - nie ma możliwości ich samodzielnego odliczania.

*Składki za m-c wrzesień b.r. kształtują się następująco:
- sekcje karate trenujące 2 x i więcej w tygodniu = 80 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 140 zł.
- sekcje karate trenujące 1 x w tygodniu = 60 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 120 zł.
- sekcja Fitness Jelenia Góra = 80 zł./m-c + 60 zł. składka roczna = 140 zł.

*Od m-ca października składki są stałe i wynoszą: 120, 110 zł. lub 80 zł./m-c.

*We wrześniu b.r. składki m-na (częściowa) i roczna płatne są do 20 dnia m-ca.

*Jak co roku obowiązują w Naszym klubie zniżki rodzinne, i tak:
- przy 2 osobach ćwiczących minus 10 zł. od każdej osoby
- przy 3 i więcej osobach z rodziny minus 20 zł. od każdej osoby

Uwaga!

- składka roczna, miesięczna lub inne - są zryczałtowane i stałe. To znaczy, że uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki w tym m.in. "zielone szkoły", ferie zimowe, rekolekcje, matury, wakacje, inne nieobecności na zajęciach. Absencja treningowa uczestnika nie ma wpływu na jej wysokość.
- samowolne odliczanie składek nie jest honorowane, usprawiedliwione odliczenia są możliwe tylko po uprzednim skonsultowaniu tego z instruktorem.
- w przypadku nieobecności powyżej 1 m-ca zwolnienie z opłacenia składki następuje tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego, w innym przypadku składka "podtrzymująca" wynosi 50 zł.
- w przypadku braku wpłaty składki instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia.
- składka płatna po terminie (po 10 dniu miesiąca) jest wyższa o 10 zł.

Z poważaniem

Prezes JKO - mgr Rafał Majda

• Sponsorzy i Partnerzy Klubu
• Miejsce na Twoją reklamę
zadzwoń
+48 602 186 770
i dowiedz się więcej.
Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska Józef Piłsudski
Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry można tylko podziwiać jej szczyt. Shigeru Oyama 10 dan