1. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w zajęciach Naszego Klubu w sezonie 2023/2024′ takie jak:
    • deklaracja członkowska na sezon 2023/2024′ dostępna jest u instruktorów prowadzących w postaci gotowych druków. Deklaracje wypełniają wszyscy członkowie klubu, nowi jak i wcześniej trenujący.
    • deklarację należy pobrać od instruktora, czytelnie wypełnić i zwrócić na najbliższych zajęciach swojej grupy.

Należy się z nim dokładnie zapoznać i stosować do jego treści.

  1. Klauzula informacyjna JKO dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO): pobierz dokument.